عنوان خبربرگزاری دوره ضمن خدمت مقدمات مدیریت آموزشگاهی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
چهارشنبه 6 دي 1396 - 05:30:27

دوره ضمن خدمت مقدمات مدیریت آموزشگاهی باحضور جمعی ار مدیران ومعاونین شاغل در موسسه به مدت 24 ساعت در محل آموزشکاه در حال برگزاری است .

.

.
.این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.465 )