دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: بازدید دانش آموزان از پاتوق کتاب و تدریس ادبیات


عنوان خبربازدید دانش آموزان از پاتوق کتاب و تدریس ادبیات
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 2 بهمن 1396 - 07:11:02

در راستای ایجاد تنوع در تدریس ادبیات فارسی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، کلاس درس ادبیات در پاتوق کتاب برگزار گردید ، ضمنا دانش آموزان از کتابها و محصولات فرهنگی موجود در مجموعه بازدید کرده و کتاب های مناسب آنها توسط دبیر ادبیات معرفی شد.
..
.
.
.
.
.این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.468 )