دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: بازدید دانش آموزان پایه هشتم از تصفیه خانه بیرجند


عنوان خبربازدید دانش آموزان پایه هشتم از تصفیه خانه بیرجند
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 06:09:39

.


..

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.471 )