دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: کارگاه شعر و داستان کوتاه


عنوان خبرکارگاه شعر و داستان کوتاه
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 05:50:32

کارگاه شعر و داستان کوتاه و مقاله برای آمادگی مسابقات فرهنگی هنری در کانون حضرت زینب به درخواست آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی توسط خانم درمیانی  و با حضور تمام دانش آموزان سطح شهر برگزار گردید.


این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.474 )