دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: جشن پیروزی انقلاب


عنوان خبرجشن پیروزی انقلاب
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 07:45:59

جشن پیروزی انقلاب همراه با اجرای گروه آقای رخشانی در سینما بهمن برگزار گردید.

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.478 )