دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: راهپیمایی 22 بهمن


عنوان خبرراهپیمایی 22 بهمن
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 08:00:49

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.479 )