عنوان خبرفعالیت های درس کاروفناوری
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 06:14:01


گوشه ای از فعالیت های درس کاروفناوری پایه هفتم، هشتم و نهم زیر نظر دبیران مربوطه خانم ولی پور و خانم فخراین خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.480 )