عنوان خبربازارچه کار وفناوری
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 30 بهمن 1396 - 10:05:26

بازارچه کار وفناوری برای فروش دست سازه های و کارهای دستی دانش آموزان و آشنایی با کسب و کار های مختلف برگزار گردید.


این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.483 )