عنوان خبربازدید دانش آموزان پایه نهم از موزه وقف
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
شنبه 12 اسفند 1396 - 08:22:59
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.485 )