عنوان خبرباردید دانش آموزان پایه هفتم از نمایشگاه در مسیر عاشقی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط hosaynaee
شنبه 12 اسفند 1396 - 08:32:11

دانش آموزان پایه هفتم از نمایشگاه مسیر عاشقی(نمایشگاه از غدیر تا ظهور) که به همت دانش آموزان وهمکاران دبستان دخترانه دوره دوم امام حسین(ع)  در محل این آموزشگاه برپا شده بود بازدید و از غرفه های متفاوت آن دیدن کردند.

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.486 )