عنوان خبربرگزاری طرح مدام
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 20 فروردين 1397 - 06:49:34 
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.491 )