عنوان خبرکارگاه آموزشی در رابطه با ایدز
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 27 فروردين 1397 - 04:51:21


این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.495 )