عنوان خبرجلسه هم اندیشی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 27 فروردين 1397 - 08:27:47


جلسه هم اندیشی پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی با حضور معاون آموزشی موسسه جناب آقای ذبیحی برگزار گردید .
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.496 )