عنوان خبربرگزاری دومین جلسه کارگروه انجمن اولیا و مربیان
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 08:04:15


دومین جلسه کارگروههای انجمن اولیاء و مربیان با حضور اولیاء دانش آموزان در روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه در محل آموزشگاه برگزار گردید.


این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.499 )