عنوان خبربازدید دانش آموزان پایه های هشتم و نهم از کارودانش کوثر(درس کاروفناوری)
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 09:01:26
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.502 )