دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: شرکت دانش آموزان در مسابقات شهر ریاضی


عنوان خبرشرکت دانش آموزان در مسابقات شهر ریاضی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
سه شنبه 1 خرداد 1397 - 04:40:56


این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.506 )