دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: بازدید دانش آموزان پایه هشتم از موسسه تحقیقات کشاورزی


عنوان خبربازدید دانش آموزان پایه هشتم از موسسه تحقیقات کشاورزی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
سه شنبه 1 خرداد 1397 - 07:31:08


دانش آموزان پایه هشتم آموزشگاه  به همراه دبیران درس کار و فناوری خود از مرکز تحقیقات کشاورزی بازدید کردند.
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.507 )