عنوان خبرآماده سازی مدرسه جهت آغاز سال تحصیلی جدید97-96 (پروژه مهر)
(شاخه: عمومی)
ارسال شده توسط MOSAVI
دوشنبه 10 مهر 1396 - 05:22:26


نمونه فعالیتهای پروژه مهر دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.265 )