عنوان خبرجمع آوری نذورات دانش آموزان به هیئت عزاداران دانش آموزی مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع)
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
دوشنبه 17 مهر 1396 - 10:50:41این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.270 )