عنوان خبربرگزاری نماز جماعت روزانه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
سه شنبه 18 مهر 1396 - 06:28:28

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.272 )