عنوان خبرگرامیداشت 9 دی هفته بصیرت
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
شنبه 9 دي 1396 - 04:45:13

برنامه های هفته بصیرت به شرح ذیل بود:
- برگزاری دو نمایشگاه "توفان نوح" و "ما فراموش نمی کنیم"
- برگزاری کارگاه های "9 دی روز بصیرت" در پایه یازدهم

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.314 )