دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: بازدید از پاتوق کتاب


عنوان خبربازدید از پاتوق کتاب
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 08:41:13

دانش آموزان به همراه معلم ادبیات خود از مجموعه فرهنگی پاتوق کتاب دیدن کردند.
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.317 )