دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: برگزاری جشن پیروزی انقلاب در سینما بهمن


عنوان خبربرگزاری جشن پیروزی انقلاب در سینما بهمن
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
سه شنبه 24 بهمن 1396 - 05:10:27
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.321 )