دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: برگزاری جشنواره غذای سالم


عنوان خبربرگزاری جشنواره غذای سالم
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
سه شنبه 24 بهمن 1396 - 05:17:29

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم به نیت کمک به نیازمندان جشنواره غذای سالم برگزار کردند .
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.322 )