دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: برگزاری ختم قرآن به نیت شهدای انقلاب


عنوان خبربرگزاری ختم قرآن به نیت شهدای انقلاب
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
سه شنبه 24 بهمن 1396 - 05:58:11این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.326 )