عنوان خبربرگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
چهارشنبه 2 اسفند 1396 - 07:58:40
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.327 )