عنوان خبرتقدیر
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 - 05:33:23


جناب آقای علی بنی اسدی دبیر محترم درس هندسه

با عرض تبریک آغاز هفته معلم ، باتوجه به نامه اداره کل آموزش و پرورش از تلاش جنابعالی در زمینه کسب رتبه بالاتر از میانگین استانی دروس نهایی در خرداد 1396 تشکر و قدردانی به عمل می آید.
دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوماین خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.350 )