عنوان خبراعزام دانش آموزان به جشنواره شیمی ابن سینا
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
يكشنبه 16 ارديبهشت 1397 - 07:56:39

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.352 )