دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: حضور دانش آموزان پایه دهم در سومین جشنواره ملی ابن سینا


عنوان خبرحضور دانش آموزان پایه دهم در سومین جشنواره ملی ابن سینا
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
شنبه 29 ارديبهشت 1397 - 04:43:01

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.356 )