دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: به مناسبت میلاد امام حسن (ع) ضیافت افطار دانش آنوزان فارغ التحصیل سال چهارم برگزار شد


عنوان خبربه مناسبت میلاد امام حسن (ع) ضیافت افطار دانش آنوزان فارغ التحصیل سال چهارم برگزار شد
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
شنبه 12 خرداد 1397 - 06:32:10

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.358 )