عنوان خبرتقدیر
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
چهارشنبه 6 تير 1397 - 04:10:35


جناب آقای محمدرضا زمینی دبیر محترم درس ریاضی

از تلاش جنابعالی در زمینه کسب رتبه بالاتر از میانگین استانی دروس نهایی در خرداد تشکر و قدردانی به عمل می آید . امید است در سایه عنایات ایزد منان موفق باشید.

دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع)این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.359 )