عنوان خبرجلسه معارفه معاون اجرایی آموزشگاه
(شاخه: معرفی آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
يكشنبه 9 مهر 1396 - 15:15:41


جلسه معارفه معاون اجرایی(جناب آقای ولوی) با حضور مدیر محترم آموزشگاه ، کمعاون محترم آموزشی موسسه و کارشناس مسئول محترم آموزش موسسه  در روز سه شنبه 96/7/04

 

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.287 )