عنوان خبرکارگاه کار فناوری و دست ساخته های دانش آموزان
(شاخه: فعالیت های آموزشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
يكشنبه 3 دي 1396 - 06:43:29
این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.333 )