دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول: جلسه مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم


عنوان خبرجلسه مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم
(شاخه: فعالیت های آموزشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
چهارشنبه 11 بهمن 1396 - 09:08:30
این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.345 )