عنوان خبرتمرین گروه تئاتر آموزشگاه به مربیگری آقای یوسفی
(شاخه: معرفی آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 09:37:14


این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.350 )