عنوان خبراردوی آمادگی دفاعی پایه نهم
(شاخه: اردو و بازدید)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 12 اسفند 1396 - 06:56:20


این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.353 )