دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول: بازدید از تئاتر دبیرستان پسرانه امام حسین دوره دوم(یکشنبه97/1/26)


عنوان خبربازدید از تئاتر دبیرستان پسرانه امام حسین دوره دوم(یکشنبه97/1/26)
(شاخه: فعالیت های پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 08:36:03
این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.363 )