دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول: معرفی رشته هوانوردی (هنرستان شهید خلبان رئوفی فرد)


عنوان خبرمعرفی رشته هوانوردی (هنرستان شهید خلبان رئوفی فرد)
(شاخه: فعالیت های پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 - 04:20:23


این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.367 )