عنوان خبرسخنرانی سردار قاسمی به مناسبت هفته دفاع مقدس
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 15 مهر 1396 - 06:23:12
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.313 )