عنوان خبربرگزاری مسابقات بین کلاسی فوتسال در قالب المپیاد ورزشی آبان ۹۶
(شاخه: مشاوره)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 4 آذر 1396 - 07:43:37


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.334 )