عنوان خبرمسابقات بین کلاسی والیبال در قالب المپیاد ورزشی
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 25 آذر 1396 - 07:44:13


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.339 )