مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: بازدید جناب آقای حسنی معاون آموزش متوسطه از آموزشگاه


عنوان خبربازدید جناب آقای حسنی معاون آموزش متوسطه از آموزشگاه
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
يكشنبه 24 دي 1396 - 04:55:11


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.343 )