عنوان خبرکسب مقام اول شهرستان در رشته ی پینگ پنگ
(شاخه: تربیت بدنی)
ارسال شده توسط kadkhoda
چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 04:24:06


کسب مقام اول مسابقات آموزشگاههای شهرستان بیرجند در رشته پینگ‌پنگ توسط دانش آموزان متوسطه دوره دوم دبیرستان امام حسین علیه السلام،(سیدالشهداء)  آقایان:آرمین عبدا للهی، سهیل خسروی،فرهاد زردست،و علی یعقوبی، بامربیگری جناب آقای علی ایوبی وسرپرستی جناب آقای فروتنی.این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.351 )