عنوان خبربرگزاری مسابقات بین کلاسی والیبال در قالب المپیاد ورزشی
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 05:08:27


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.354 )