عنوان خبربرگزاری جلسه هم اندیشی «چالش های استقرار پایه دوازدهم سه شنبه97/1/28»
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 07:54:28


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.363 )