عنوان خبراردوی تفریحی،زیارتی(اردوگاه هدایت و مزار کاهی) چهارشنبه97/02/05
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 - 05:06:12


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.364 )