عنوان خبرتقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 22 ارديبهشت 1397 - 06:54:27
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.368 )