مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند: بازدید جناب آقای حسنی معاون متوسطه و جناب آقای شبان کارشناس متوسطه اداره آموزش و پرورش بیرجند از روند برگزاری امتحانات نوبت دوم


عنوان خبربازدید جناب آقای حسنی معاون متوسطه و جناب آقای شبان کارشناس متوسطه اداره آموزش و پرورش بیرجند از روند برگزاری امتحانات نوبت دوم
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 19 خرداد 1397 - 07:11:30


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.369 )