عنوان خبربرنامه آزمون جامع مدارس امام حسین سیدالشهدا (ع)-دبستان دخترانه دوره ی دوم
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط samadinia
شنبه 7 دي 1392 - 05:03:37


آزمون جامع ششم ابتدایی یک شنبه 92/10/15 ساعت 9:30

آزمون جامع پنجم ابتدایی شنبه 92/10/21 ساعت 9:30

آزمون جامع چهارم ابتدایی یک شنبه 92/10/22 ساعت 9:30

آزمون جامع سوم ابتدایی  چهار شنبه 18/10/92 ساعت 9:30این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/dabestan/news.php?extend.335 )