عنوان خبربازدید راهبر محترم آموزشی جناب آقای رحیمی - جلسه گروههای آموزشی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 11 مهر 1396 - 06:21:38

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.678 )